Portfólio služieb

Našim klientom/inves­torom, ktorí sú pripravení stať sa strojcom svojho osudu a prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia v oblasti investícií, budeme poskytovať možnosť realizácie obchodov priamym prístupom na domáce a svetové trhy a široké spektrum investičných nástrojov.