Komisné obchodovanie

Pre budovanie bohatstva a ochranu majetku pred infláciou sú zásadné spoľahlivé analýzy a na ich základe vytvorené stratégie. Tento proces si vyžaduje hlboké znalosti a dlhoročné skúsenosti. Je preto dôležité mať partnera, ktorému môžete dôverovať.

Pomocou investičných riešení šitých na mieru Vašej finančnej situácie pomáhame diverzifikovať Vaše investície, takto vytvárame podmienky pre trvalý rast Vášho majetku.

Investorom, ktorí veria vo svoje schopnosti vykonať správne investičné rozhodnutie a ktorí sa neboja vziať zodpovednosť za zhodnotenie svojho majetku do vlastných rúk, sprostredkovávame vstup na domáce i svetové kapitálové trhy. Rozhodnutie investorov podporujeme cez naše expertízy, či prístup k informáciám z kapitálových trhov.

Umožňujeme ako drobným investorom, tak skúseným investorom participovať na projektoch našich partnerov, ktoré starostlivo analyzujeme a vyberáme, najmä s ohľadom na ich dlhodobú udržateľnosť, finančnú výkonnosť a preverené schopnosti týchto partnerov, a to na základe nasledujúcich produktov:

Poskytujeme možnosť investovať do fondov kvalifikovaných investorov a podielových fondov. Tieto investície sú realizované väčšinou prostredníctvom nákupu akcií, alebo podielových listov.
Korporátne dlhopisy predstavujú dlhový investičný nástroj, cenný papier, ktorý korporácie využívajú na juniorné financovanie svojej činnosti, či svojich projektov. Emitent dlhopisov sa zaväzuje, že po dobu do splatnosti dlhopisu bude investorovi vyplácať výnosy, ktoré mu zaistia realizáciu účelu, za ktorým emisiu v prvom rade vydával, a po splatnosti mu vráti aj istinu.