Portfólio dividendových akcií

Finančné prostriedky vložené do portfólia dividendových akcií sú investované predovšetkým do akcií, ETF (exchange traded funds) a prípadne ďalších druhov cenných papierov za účelom dosiahnutia stabilného dividendového výnosu

Prehľad portfólia

Finančné prostriedky vložené do portfólia dividendových akcií sú investované predovšetkým do akcií, ETF (exchange traded funds) a prípadne ďalších druhov cenných papierov za účelom dosiahnutia stabilného dividendového výnosu. 

Dividenda – výnos zo zisku pre akcionárov plynúci z vlastníctva akcií. Dividendy sú vyplácané z tej časti čistého zisku spoločnosti, ktorú na rozdelenie medzi akcionárov schváli jej valné zhromaždenie.

Pre koho je vhodné

Dividendy sú veľmi dôležitou súčasťou celkového výnosu plynúceho z akcií. Pre začínajúcich investorov bývajú často ako motív nákupu zanedbávané, pritom v dlhšom časovom horizonte môžu tvoriť až polovicu z celkového zhodnotenia. Tieto tituly bývajú veľmi vhodné aj pre investorov, ktorí majú záujem ochrániť svoj majetok nielen pre seba, ale aj deti, vnúčatá a pravnúčatá. Všeobecne platí, že s rastúcimi úrokovými sadzbami dochádza k poklesu hodnoty akcií, naopak pri poklese úrokových sadzieb hodnota akcií rastie. Samotný dividendový výnos však spravidla zostáva v nominálnej výške obdobný a počas rokov dochádza k jeho postupnému rastu.

Kľúčové parametre

Odporúčaný investičný horizont

Dlhodobý - 3-5 rokov

Ukazovateľ rizika (SRI)

6 (od 1 (najmenej rizikové) do 7 (najrizikovejšie))

Mena portfólia

Americký dolár (USD)

Prečo investovať do dividendových akcií

  • Vyšší dividendový výnos.
  • Reinvestovaním dividend je možné zvýšiť zhodnotenie financií.
  • Možnosť získať finančné zdroje bez nutnosti predať aktíva.
  • Stabilný príjem.
  • Na rozdiel od dlžných cenných papierov sa podieľate na majetku emitenta.
Portfolio na míru Privesto

Už Vám nestačí štandardné riešenie?

Prevedieme Vás tvorbou individuálneho investičného portfólia

Dohovorte si s nami nezáväznú konzultáciu a dostanete portfólio na mieru. Vaše portfólio flexibilne prispôsobíme Vašim preferenciám, vzťahu k riziku, predstavám o výnose a likvidite. Nechajte starosti o svoje investície na profesionáloch.

Radi vám s investovaním pomôžeme

Chcete investovať a neviete, kde začať? Alebo chcete nezávislý názor na Vaše súčasné portfólio?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme čo najskôr späť. Nezáväznú konzultáciu ponúkame zadarmo. Môžeme si dohovoriť online schôdzku alebo sa vidieť osobne. Tešíme sa na kontakt s vami.