Portfólio hodnotových akcií

Hodnotové akcie sú akcie verejne obchodované spoločnosťou (prípadne ETF - exchange traded funds), ktoré sa obchodujú za relatívne nízku cenu v pomere k ich výnosom a dlhodobému rastovému potenciálu.

Prehľad portfólia

Hodnotové akcie sú akcie verejne obchodované spoločnosťou (prípadne ETF - exchange traded funds), ktoré sa obchodujú za relatívne nízku cenu v pomere k ich výnosom a dlhodobému rastovému potenciálu. Obvykle sa jedná o spoločnosti s dlhšou históriou, majú stabilné tempo rastu, tržby a zisky. Väčšina týchto spoločností vypláca akcionárom časť zisku formou dividend. Príležitosť na nákup hodnotových akcií býva v čase ekonomických kríz a poklesov akciového trhu.

Pri hodnotovej akcii sa investor snaží podľa dostupných údajov stanoviť vnútornú hodnotu akcie. Tú porovnáva s jej trhovou hodnotou a zisťuje, či je akcia podhodnotená alebo nadhodnotená. Tento proces stanovovania vnútornej hodnoty akcie a porovnávania s aktuálnou cenou akcie sa nazýva fundamentálna analýza.

Medzi najlepšie parametre pre vyhľadávanie nákupných príležitostí patrí pomer ceny akcií k jej účtovnej hodnote (P/B), pomer ceny akcií k zisku spoločnosti (P/E) a pomer ceny akcií spoločnosti k jej ročnému zisku a tempu rastu zisku (PEG).

Pre koho je vhodné

Cieľom hodnotového investovania je nájsť spoločnosti, ktorých akcie sa obchodujú so zľavou vzhľadom na ich vnútornú hodnotu, s myšlienkou, že časom pravdepodobne prekonajú celkový akciový trh. 

Hodnotové investovanie patrí do overenej stratégie dlhodobých investorov ako je napr. Warren Buffett. Investovanie do rastových akcií bolo v posledných rokoch investormi obľúbenejšie, ekonomická a finančná kríza v súvislosti s príchodom pandémie Covid-19 ukázala, že hodnotové akcie majú mať svoje trvalé miesto v portfóliu každého dlhodobého investora.

Kľúčové parametre

Odporúčaný investičný horizont

Dlhodobý - 5 a viac rokov

Ukazovateľ rizika (SRI)

6 (od 1 (najmenej rizikové) do 7 (najrizikovejšie))

Mena portfólia

Americký dolár (USD)

Prečo investovať do hodnotových akcií?

  • Spoločnosti s rastovým potenciálom.
  • Spoločnosti s dlhšou históriou.
  • Tieto spoločnosti často vypláca časť zisku formou dividend.
  • Spravidla stabilné spoločnosti s kvalitnými produktmi.
Portfolio na míru Privesto

Už Vám nestačí štandardné riešenie?

Prevedieme Vás tvorbou individuálneho investičného portfólia

Dohovorte si s nami nezáväznú konzultáciu a dostanete portfólio na mieru. Vaše portfólio flexibilne prispôsobíme Vašim preferenciám, vzťahu k riziku, predstavám o výnose a likvidite. Nechajte starosti o svoje investície na profesionáloch.

Radi vám s investovaním pomôžeme

Chcete investovať a neviete, kde začať? Alebo chcete nezávislý názor na Vaše súčasné portfólio?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme čo najskôr späť. Nezáväznú konzultáciu ponúkame zadarmo. Môžeme si dohovoriť online schôdzku alebo sa vidieť osobne. Tešíme sa na kontakt s vami.