Portfólio realitných akcií

Finančné prostriedky investované do portfólia realitných akcií sú investované predovšetkým do akcií, ETF (fondov obchodovaných na burze), prípadne iných druhov cenných papierov spoločností investujúcich do realít.

Prehľad portfólia

Finančné prostriedky investované do portfólia realitných akcií sú investované predovšetkým do akcií, ETF (fondov obchodovaných na burze), prípadne iných druhov cenných papierov spoločností investujúcich do realít, a to formou ich priameho vlastníctva, prevádzky alebo financovania ich nadobudnutia inými podnikateľskými subjektmi.

Je to spôsob ako sa aj s malými finančnými prostriedkami dá získať prístup na trh s realitami, podieľať sa na príjmoch z prenájmu bytových domov, administratívnych budov, skladovacích priestorov, priemyselných hál, nákupných centier, hotelov alebo úrokov z poskytnutých hypoték.

Pre koho je vhodné

Vedľajším pozitívnym javom je aj obvyklý dividendový príjem z týchto cenných papierov, takže môžu ponúknuť ochranu pred infláciou.  Dlhodobé zmluvy o prenájme realít zvyčajne umožňujú majiteľovi zvýšiť nájomné na pokrytie svojich nákladov infláciou, čo umožňuje možné zvýšenie dividend. Vzhľadom na vyššiu cenu práce, materiálu či pozemku, a tým aj klesajúce náklady na výstavbu a rastúce náklady na jej financovanie, sa často zvyšujú hodnoty samotných realít.

Investovanie do akcií realitných spoločností je skvelým spôsobom, ako generovať pasívny príjem.

Kľúčové parametre

Odporúčaný investičný horizont

Dlhodobý - 3 a viac rokov

Ukazovateľ rizika (SRI)

6 (od 1 (najmenej rizikové) do 7 (najrizikovejšie))

Mena portfólia

Americký dolár (USD)

Prečo investovať do realitných akcií?

  • S minimom financií sa môžete podieľať na výnosoch vyplývajúcich zo spoluvlastníctva nehnuteľností.
  • Príjmy z nájmu obvykle z väčšej časti vyplácané formou dividend akcionárom.
  • V dlhodobom horizonte sú nehnuteľnostné spoločnosti považované za konzervatívnejšiu investíciu.
  • Navyšovaním nájomného o inflácii spoločnosti navyšujú svoj príjem.
  • V dlhšom horizonte dochádza obvykle k navyšovaniu dividend.
Portfolio na míru Privesto

Už Vám nestačí štandardné riešenie?

Prevedieme Vás tvorbou individuálneho investičného portfólia

Dohovorte si s nami nezáväznú konzultáciu a dostanete portfólio na mieru. Vaše portfólio flexibilne prispôsobíme Vašim preferenciám, vzťahu k riziku, predstavám o výnose a likvidite. Nechajte starosti o svoje investície na profesionáloch.

Radi vám s investovaním pomôžeme

Chcete investovať a neviete, kde začať? Alebo chcete nezávislý názor na Vaše súčasné portfólio?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme čo najskôr späť. Nezáväznú konzultáciu ponúkame zadarmo. Môžeme si dohovoriť online schôdzku alebo sa vidieť osobne. Tešíme sa na kontakt s vami.