Portfólio služieb

Našim klientom/inves­torom, ktorí sú pripravení stať sa strojcom svojho osudu a prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia v oblasti investícií, budeme poskytovať možnosť realizácie obchodov priamym prístupom na domáce a svetové trhy a široké spektrum investičných nástrojov.

Investujte svoje voľné financie podľa stratégie, ktorú si nastavíte s našimi skúsenými portfólio manažérmi a podľa svojich individuálnych potrieb.
Investorom, ktorí veria vo svoje schopnosti vykonať správne investičné rozhodnutie a ktorí sa neboja vziať zodpovednosť za zhodnotenie svojho majetku do vlastných rúk.
Wealth management zahŕňa široké spektrum finančných služieb a stratégií, vrátane investičného poradenstva, správy investícií, plánovania dôchodku, daní, správy dedičstva, filantropie a ďalší.
Využívame rozsiahlu sieť kontaktov s rôznymi typmi investorov od fyzických osôb, inštitucionálnych investorov až po drobných investorov investujúcich formou kúpy korporátnych dlhopisov.
Vykonávame činnosť depozitára a ponúkame služby pre úschovu cenín a drobného majetku alebo službu vedenia majetkových účtov.