Povinné informácie - archív

PRIVESTO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
Prehľadne sme pre vás zhromaždili užitočné informácie, formuláre alebo ostatnú zákaznícku dokumentáciu.

 • 2021

Informácie uverejňované obchodníkom s cennými papiermi - v súlade s článkom 46 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014

 • 2020

Výročná správa k 31.12.2020 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2020 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu 2020

 • 2019

Výročná správa k 31.12.2019 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2019 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu 2019

 • 2018

Výročná správa k 31.12.2018 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2018 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu 2018

 • 2017

Výročná správa k 31.12.2017 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2017 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu 2017

 • 2016

Výročná správa k 31.12.2016 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2016 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.

 • 2015

Výročná správa k 31.12.2015 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2015 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.

 • 2014

Ročná správa k 31.12.2014 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2014 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Zverejnené obchody 2014

 • 2013

Ročná správa k 31.12.2013 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2013 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Zverejnené obchody 2013

 • 2012

Zverejnené obchody 2012

 • 2011

Zverejnené obchody 2011