Povinné informácie - archív

PRIVESTO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
Prehľadne sme pre vás zhromaždili užitočné informácie, formuláre alebo ostatnú zákaznícku dokumentáciu.

  • 2020

Výročná správa k 31.12.2020 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2020 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu 2020

  • 2019

Výročná správa k 31.12.2019 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2019 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu 2019

  • 2018

Výročná správa k 31.12.2018 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2018 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu 2018

  • 2017

Výročná správa k 31.12.2017 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2017 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Informácia o piatich najlepších miestach výkonu 2017

  • 2016

Výročná správa k 31.12.2016 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2016 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.

  • 2015

Výročná správa k 31.12.2015 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2015 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.

  • 2014

Ročná správa k 31.12.2014 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2014 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Zverejnené obchody 2014

  • 2013

Ročná správa k 31.12.2013 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Polročná správa k 30.6.2013 SLÁVIA CAPITAL a. s., o. c. p.
Zverejnené obchody 2013

  • 2012

Zverejnené obchody 2012

  • 2011

Zverejnené obchody 2011