Predaj firiem, fúzie, reštrukturalizácie a správa rodinného majetku

Ponúkame svojim klientom plný rozsah poradenských služieb a vedenie celého procesu od úvodnej analýzy až po vysporiadanie transakcie.

Každé podnikanie, každá firma, má svoje životné fázy, rovnako ako život zakladateľov a ich nástupcov. Správne rozhodnutie v kľúčových fázach života firmy, je zásadný pre dlhodobý trvalý rast firiem. Poskytujeme:

  • Štrukturácia transakcií a ich projektové riadenie
    Jednou z foriem rastu firiem je rast prostredníctvom akvizície a fúzie. Podnikové kombinácie, transakcie s podnikmi či vytváranie holdingových štruktúr sú tiež často formou reorganizácie podnikania za účelom dosiahnutia vyšších ziskov, či diverzifikácie rizika. Spôsob vykonania a vhodnosť týchto transakcií môže mať zásadný vplyv do hodnoty firmy. Pri týchto transakciách je zásadné navrhnutie vhodnej štruktúry, a to s ohľadom na všetky súvisiace aspekty, a presné vykonanie transakcií. Naše dlhoročné skúsenosti s týmito transakciami Vám pomôžu sústrediť sa hlavné podnikanie Vašej firmy a minimalizovať riziká spojené s týmito transakciami.
  • Poradenstvo pri nákupe a predaji firiem
    Rozhodnutie o výstupe z podnikania svojej firmy, či vstupe do existujúceho podnikania formou akvizície firmy, býva zásadné rozhodnutie v živote podnikateľa. Správne načasovanie, štruktúra, príprava a realizácia týchto transakcií je kľúčové parametre úspechu týchto transakcií. Máme mnohoročné skúsenosti a znalosti miestneho trhu a dokážeme maximalizovať úspech v týchto transakciách. Spolupracujeme s M&A poradcami po celom svete, aby sme mohli ponúknuť služby na medzinárodnej úrovni.
  • Poradenstvo pri nástupníctve a nastavení správy rodinného majetku
    Ochrana a zvyšovanie hodnoty majetku po niekoľko generácií, je v záujme každého zakladateľa rodu. Naplnenie tohto cieľa je výsledkom starostlivého plánovania a vytvorenia podmienok pre jeho budúcu efektívnu správu. Pomáhame s odovzdávaním rodinného majetku medzi generáciami. Skrze rodinné trusty, holdingy a nadácie vytvárame podmienky na dlhodobú správu majetku.