PRIVESTO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

Našim klientom/inves­torom, ktorí sú pripravení stať sa strojcom svojho osudu a prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia v oblasti investícií, budeme poskytovať možnosť realizácie obchodov priamym prístupom na domáce a svetové trhy a široké spektrum investičných nástrojov.

PRIVESTO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, je licencovaný stredoeurópsky obchodník s cennými papiermi, ktorý prináša na slovenský trh služby s pridanou hodnotou, široké protfólio produktov a služieb a množstvo zaujímavých investičných príležitostí.

Spoločnosť vznikla z iniciatívy slovenských a českých profesionálov z finančnej oblasti kúpou obchodníka s cennými papiermi SLÁVIA CAPITAL, a.s. OCP, ktorý pôsobil na trhu od roku 1995.

Náš tím expertov s dlhoročnými skúsenosťami z finančných trhov je zárukou, že súčasní aj noví klienti získajú odbornú a individuálnu starostlivosť a optimálne nastavenie ich investičných stratégií so zameraním sa na širokú škálu produktov.

Vyberáme iba tie projekty a produkty, ktoré poznáme a veríme im. Vďaka tomu sa svojim zákazníkom môžeme smelo pozrieť do očí. Váš úspech a rast vášho portfólia je úspechom aj pre nás.

Členovia tímu

Roman Kovář

Predseda predstavenstva

Peter Čaputa

Člen predstavenstva

Petr Novotný

Predseda dozornej rady

Naše služby

V tejto chvíli sa PRIVESTO CAPITAL, a.s. obchodník s cennými papiermi orientuje najmä na poskytovanie služieb v oblasti emisie korporátnych dlhopisov, ako pre potenciálnych emitentov, tak investorov, investície do fondov kolektívneho investovania, možnosti investovania do drahých kovov, investície v oblasti mien a ďalších služieb, ktoré chceme rozvíjať s orientáciou na individuálne potreby našich klientov.